„DocLogix 2017“: greičiau, patogiau, aiškiau

Šiais metais pasistengėme, kad atsinaujinę „DocLogix“ galėtumėte:

 • aktualiausią informaciją matyti viename sistemos lange,
 • ilgas skaičių ir duomenų eilutes paprastai paversti patraukliomis diagramomis,
 • greičiau atlikti kasdienes užduotis,
 • patogiau tvarkyti elektroninius dokumentus.

 „DocLogix 2017“ naujovės:

 • pritaikomi informaciniai darbastaliai,
 • galimybė duomenis atvaizduoti diagramose,
 • nauji sprendimai patogesniam elektroninio parašo naudojimui,
 • „DocLogix“ kalendoriaus atnaujinimai,
 • technologiniai patobulinimai: suderinamumas su HTML5 standartu, MS SQL 2016 ir MS Windows 2016 serveriais,
 • kiti atnaujinimai ir klaidų pataisymai.

DocLogix 2017.pdf (atsisiųsti)

 

Pritaikomi informaciniai darbastaliai (angl. Dashboards) – pasirinkite, kokią informaciją matysite, prisijungę prie sistemos

Siekdami, kad „DocLogix“ sistema naudotis būtų kuo paprasčiau, sukūrėme lengvai pagal jūsų įmonės poreikius pritaikomus informacinius darbastalius.

Naudojantis šiuo funkcionalumu, jūs galėsite patogiai suskirstyti „DocLogix“ sistemoje esančią informaciją (nuo kalendorių iki dokumentų), pertekliniai laukai ar duomenys nebeblaškys jūsų darbuotojų dėmesio, o visą reikalingą informaciją galėsite pasiekti keliais mygtuko paspaudimais.

Darbastaliuose informaciją galėsite suskirstyti:

 • pagal skyriaus ar veiklos pobūdį: atvaizduojama tam tikram skyriaus funkcijų atlikimui reikalinga informacija (pvz.: apskaitai, kanceliarijai ir pan.);
 • pagal asmenines darbuotojų atliekamas užduotis: atvaizduojama tam tikro skyriaus darbuotojo darbui reikalinga ir būtina informacija (pvz.: Personalo skyriaus vadovui, Pirkimų direktoriui ir pan.);
 • pagal skirtingas informacijos rūšis: vaizduojamos skirtingos komponentų grupės (pvz.: užduočių sąrašai, atostogų kalendorius ir aktyvios sutartys).

Papildomos funkcijos, kurias galima naudoti pritaikomuose informaciniuose darbastaliuose:

 • Lengvai keičiama ir redaguojama navigacijos juosta: pasirinkite, kokie laukai bus rodomi navigacijos juostoje. Pavyzdžiui, jeigu darbastalis yra skirtas Personalo valdymo skyriaus darbuotojams, navigacijos juostoje jie matys tik vieną lauką – „Personalo valdymo skyrius“. Visi komponentai, kurie yra priskirti tam darbastaliui, bus matomi kairėje ekrano pusėje esančiame komponentų grupės lauke.

 

 • Galimybė susidėti norimą skaičių vienodų arba skirtingų komponentų viename sistemos lange: pavyzdžiui, viename lange galėsite atvaizduoti keletą diagramų, užduočių sąrašus ar kalendorius. Kokie komponentai bus atvaizduojami, priklausys nuo jūsų poreikių.

 • Galimybė susikurti „DocLogix“ kalendorių darbastalį: įtraukdami kalendorius prie komponentų grupės, jūs galėsite pridėti kalendorius į bet kurią sistemos vietą. O informaciniame darbastalyje pasirinkti, kokie kalendoriai bus atvaizduojami, kokia informacija juose matoma, priskirti skirtingus tų kalendorių vartotojus (pvz.: visus vartotojus, savo tiesioginius pavaldinius, visus įmonės darbuotojus ir pan.).

 • Galimybė darbastaliuose matyti objektus ne tik sąrašų pavidalu: nuo šiol darbastaliuose bus atvaizduojami konkretūs dokumentai, asmenys ar kita forma. Pavyzdžiui, Personalo valdymo skyriai naudoja asmens korteles, kuriose saugoma visa su darbuotoju susijusi informacija. Dabar atsirado galimybė komponentų grupių skiltyje susikurti nuorodą į konkrečią asmens kortelę ir, paspaudus ant jos, iš karto matyti informaciją atvaizduotą darbastalyje.
  • Galimybė sujungti formų eilutes: nuo šiol jūsų įkeliama informacija, nepriklausomai nuo jos pobūdžio, bus atvaizduojama nuosekliai ir tvarkingai. Tai ypač patogu, kai reikia suderinti skirtingų išmatavimų ar skirtingo pobūdžio duomenis (pvz.: tekstą ir nuotraukas).

 

Kokiose situacijose rekomenduojame rinktis pritaikomus informacinius darbastalius? Keli pavyzdžiai:

 • Kai įdarbinamas naujas darbuotojas ir jį reikia supažindinti su „DocLogix“ sistema. Naudojant pritaikomus informacinius darbastalius, procesas palengvėja ir pagreitėja, nes darbuotojui pateikiama atrinkta, sustruktūruota informacija.
 • Organizuojant įmonės skyrių ar grupių darbą, kai reikia sutraukti skirtingo pobūdžio informaciją į vieną vietą.
 • Optimizuojant informacijos pateikimą darbuotojams: jeigu darbuotojai naudojasi tik viena ar dviem sistemos funkcijomis, jos galės būti atvaizduojamos darbastalyje.
 • Parengiant atskirus darbastalius vadovams, kurie turi didelį darbo krūvį ir nori efektyviai valdyti savo laiką. Pritaikomas informacinis darbastalis padės suvaldyti gaunamų užduočių srautus.

 

Diagramos – nes vizualiai pateikta informacija suprantama 60 tūkstančių kartų greičiau nei tekstas

Nuo šiol sąrašuose esančius duomenis bus galima pateikti aiškiomis, lengvai suprantamomis ir redaguojamomis diagramomis. Sistemoje yra galimybė sukurti 5 tipų diagramas:

 • stulpelines,
 • linijines,
 • piltuvėlio,
 • skritulines,
 • histogramas.

Diagramas galima naudoti bet kurioje „DocLogix“ sistemos vietoje, kur pateikti duomenys sąrašuose. Diagramas taip pat bus galima atvaizduoti pritaikomuose informaciniuose darbastaliuose. Diagramos yra interaktyvios, o tai reiškia, kad, koreguojant į diagramos laukus įtrauktus duomenis, atitinkamai keisis ir diagrama.

Stulpelinė diagrama:

 

Linijinė diagrama:

Piltuvėlio diagrama:

Skritulinė diagrama:

Juostinė diagrama (Histograma):

Kokiose situacijose patogiausia naudoti diagramas? Keli pavyzdžiai:

 • Rengiant įvairaus pobūdžio ataskaitas ir norint vizualiai pateikti duomenis.
 • Norint suskirstyti duomenis, kad juos būtų paprasčiau analizuoti.
 • Norint paprastai parodyti tendencijas ir sąsajas tarp dviejų kintamųjų, pvz.: linijinėje diagramoje atvaizduoti darbuotojų atlyginimų vidurkio kitimą ir jo sąsajas su darbuotojų skaičiaus pokyčiu įmonėje).
 • Norint patraukliai ir patogiai pateikti duomenis darbuotojams, pvz.: atvaizduoti darbuotojo turimų ir panaudotų atostogų santykį skritulinėje diagramoje.

Elektroninio parašo atnaujinimai – dar patogesnis elektroninių dokumentų pasirašymas

Elektroninis parašas, kaip ir elektroniniai dokumentai, jau tapo mūsų klientų kasdienybe. Tam, kad el. parašu naudotis būtų dar patogiau, naujojoje „DocLogix“ versijoje patobulinome keletą jo funkcijų. Dabar jūs galėsite:

 • vizualiai atvaizduoti el. parašą ant dokumento (kai pasirašote kvalifikuotu el. parašu) – uždėti PDF ir PDF-LT parašo faksimilę,
 • naudojantis „DocLogix“ sistema pasirašyti dokumentus per „Chrome“ ir „Firefox“ naršykles,
 • konfigūruoti el. parašo lygius pagal dokumentų tipus.

PDF ir PDF-LT parašo faksimilė

Naujojoje „DocLogix“ versijoje jūs galėsite ne tik pasirašyti PDF ir PDF-LT el. parašo formatais, bet ir pasirinkti funkcionalumą – uždėti faksimilę* ant el. parašu pasirašomo PDF dokumento. Elektroninio parašo faksimilė pravers tais atvejais, kai PDF ir PDF-LT el. parašo formatais pasirašytus dokumentus norėsite atsispausdinti.

*Faksimilė – tai vizualus jūsų parašo atvaizdavimas ant dokumento.

 

Pasirašymas elektroniniu parašu, naudojantis interneto naršyklėmis

Jei elektroniniam parašui naudojate USB raktą arba asmens tapatybės kortelę, tai nuo šiol su specialu „DocLogix“ naršyklės parašo plėtiniu jūs galėsite pasirašyti el. parašu naršyklėse „Google Chrome“ ir „Firefox“.

 

Elektroninio parašo konfigūracija

Kiekviena šalis turi skirtingus elektroninio parašo standartus ir skirtingus įstatymus, kuriuose aprašoma, kada ir kokie kvalifikuotų elektroninių parašų tipai turi būti naudojami. „DocLogix 2017“ suteikėme galimybę konfigūruoti elektroninius parašus pagal skirtingas jų naudojimo situacijas.

Šio sprendimo naudojimas padės efektyviai naudoti įmonės lėšas (pvz., jums nebereikės trumpalaikio saugojimo dokumentų žymėti laiko žymomis, kurių naudojimas kainuoja), tuo pačiu išlaikant dokumentų pasirašymo procesą teisiškai galiojančiu.

 

„DocLogix“ kalendoriaus atnaujinimai – sekite ir valdykite dokumentų terminus!

Nuo šiol „DocLogix“ sistemoje atsirado galimybė susikurti Dokumentų valdymo kalendorių. Šio kalendoriaus tipo įrašuose bus atvaizduojami dokumentai ir jų datos. Pavyzdžiui, tokio pobūdžio kalendoriuje jūs galėsite susidėlioti šiuo metu valdomas sutartis ir joms priskirtas datas. Kadangi įrašai bus susieti su dokumentais, jūs galėsite lengvai pereiti į reikalingą dokumentą.

Dokumentų valdymo kalendorius bus naudingas įrankis vadybininkams, kurie turi sekti su klientais sudarytose sutartyse esančias datas, atnaujinti sutartis, sudaryti sutarčių pratęsimus, pasiūlyti klientui naujas sąlygas ir pan.

 

Technologiniai patobulinimai – suderinamumas su HTML5 standartu, MS SQL 2016 ir MS Windows 2016 serveriais

Šioje versijoje buvo išspręsta labai daug technologinių iššūkių. Dabar sistema yra suderinama su HTML5 standartu, MS SQL 2016 ir MS Windows 2016 serveriais. Taip pat buvo atnaujintas procesų redagavimo įrankis.

 

Kiti atnaujinimai – kad būtų dar lengviau naudotis „DocLogix“ sistema

Įvedamų duomenų tikrinimas čia ir dabar

„DocLogix 2017“ jūs galėsite išbandyti naują funkcionalumą – dinaminį sąlyginį įvedamų duomenų tikrinimą. Nuo šiol jums nebereikės išsaugoti dokumento, kad sistema patikrintų, ar visi įvesti duomenys yra teisingi ir nesidubliuoja. Tai sistema darys jau pildant dokumentą. Sistemos administratorius galės nustatyti apribojimus ir taisykles, kurios neleistų užbaigti kurti dokumento ir išsiųsti jo tvirtinimui, jei pateikta informacija neatitinka anksčiau apibrėžtų taisyklių. Pavyzdžiui, darbuotojui pildant atostogų prašymą, sistema neleis pradėti tvirtinimo proceso, jei darbuotojo pasirinktas atostogų skaičius viršis jo turimų dienų skaičių.

Paprastas rezoliucijos projekto atmetimas

Šis funkcionalumas yra pritaikytas valstybinėms įstaigoms, kurios naudojasi „DocLogix“ sistema. Atsakingas tvirtintojas gali atmesti rezoliucijos projektą ir pakomentuoti, ką dokumente reikėtų keisti, redaguoti.

 

Rodinio atributų kiekio arba sumos skaičiavimo funkcionalumas

Naujojoje versijoje buvo sukurtas papildomas funkcionalumas – išfiltruotų pagal tam tikrą tipą dokumentų kiekio ir nurodytų skaitinių eilučių (pvz.: išlaidų, pajamų, biudžetų ir pan.) automatinis suskaičiavimas.

Kontekstinė pagalba („Quick Help“)

Suprasdami, kad kartais reikalingos informacijos paieška gali užtrukti, sukūrėme papildomą informacijos šaltinį – kontekstinę pagalbą prie laukelių. Šis funkcionalumas padės lengviau ir greičiau dirbti su „DocLogix“ sistema.

 

Elektroninio laiško teksto formatavimas, kai siunčiamas dokumentas

Nuo šiol jūs galėsite pasirinkti, kokia su dokumentu susijusi informacija bus įtraukta į kartu su dokumentu siunčiamą elektroninį laišką.

Klaidų taisymai

„DocLogix“ produktas gyvuoja jau 14 metų, todėl šį kartą didelį dėmesį skyrėme sistemos kodo tvarkymui ir klaidų taisymui. Ištaisėme didelį kiekį klaidų, kurios trukdė sklandžiam Jūsų darbui.

Norėtumėte atnaujinti sistemą jau šiandien? Susisiekite su savo įmonės „DocLogix“ konsultantu!

Susisiekti su konsultantu

 

„DocLogix 2017″ naujos versijos webinaro metu užduotų klausimų ir atsakymų suvestinę rasite čia:

Webinaro klausimai-atsakymai

Komentarai
Siekdami, kad naršymas mūsų interneto puslapiuose būtų kuo patogesnis, naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Supratau” Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite „DocLogix” Privatumo politikoje.