E-VERSLO MODELIS COVID-19

Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, viršijant ES lėšas dėl Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarimo protokolu Nr. 28, veiksmų ir projektų įgyvendinimo, kaip numatyta 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priede, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla – naujų verslo modelių, sukurtų įdiegus e-verslo sprendinius (netechnologinę inovaciją), sudarančių sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) pertvarkyti savo įmonės įprastu būdu vykdomą veiklą, diegimas.

1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.

1.5. Partneriai negalimi.

Bendra informacija:

Pareiškėjai: labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ).

Finansuotina veikla – nauji verslo modeliai, sukurti įdiegus e-verslo sprendinius.

Paramos dydis: 35.000 – 50.000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 90 – 100 %.

Projekto trukmė – 6 mėn. nuo sprendimo finansuoti priėmimo, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. liepos 1 d.

ES struktūrinių fondų lėšos – 60 000 000 Eur.

Kvietimo data: planuojama 2020 gruodis

Tinkamos išlaidos:

• Elektroninių verslo valdymo sistemų diegimas, apimantis verslo procesus: nuo klientų užklausų ir užsakymų, gamybos planavimo, veiklos operacijų fiksavimo ir stebėjimo, veiklos procesų optimizavimo, tiekimo grandinės valdymo ir atsargų optimizavimo, iki pagamintos produkcijos atkrovimo ir išvežimo užsakovui (tik gamybinėms įmonėms);

• Verslo valdymo sistemos, automatizuojančios įmonėje vykdomus procesus: verslo administravimą, paslaugų teikimą, kokybės kontrolę, kokybės vadybos ir kitų standartų palaikymo veiklas, klientų aptarnavimą ir laiko apskaitą;

• Įrangos (mobilioms /nutolusioms darbo vietoms) įsigijimo išlaidos;

• E-parduotuvių sprendimai: programinė įranga, optimizuojanti įmonės valdymo procesus, integruota su esama / naujai kuriama elektronine parduotuve, galimybe formuoti užsakymus (teikiant juos tiesioginei gamybai) bei apdoroti jų vykdymą;

• Programinė įranga / licencijos: esamos įrangos atnaujinimas, kuri derėtų su naujai diegiamų verslo sprendimų įranga, arba naujos įrangos įsigijimas (pvz. optimizavus procesus ir atidarius e-parduotuvę, reikalinga nauja buhalterinė programa ir pan.);

• Įmonės konsultacijų paketas pagal tematikas: įmonės praeities rizikų įsivertinimas, pasiruošimas ateities iššūkiams ir naujiems verslo modeliams;

• Mokymų paslaugos, susijusios su įdiegtais IT sprendimais.

 

Projektų atrankos kriterijai (atitikties kriterijai):

• projektas atitinka Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano 2 priedo „Lietuvos verslumo
veiksmų 2014–2020 metų plano tikslo ir uždavinių įgyvendinimo veiksmai“ 2 uždavinio „Sukurti verslo
pradžiai ir plėtrai palankią aplinką“ 2.8 veiksmą „Skatinti MVĮ įsidiegti naujausius IRT sprendimus, skirtus
verslo procesams (klientų aptarnavimui, tiekimo grandinės valdymui, įmonės išteklių valdymui ir pan.)
optimizuoti, ir taip sudaryti palankias sąlygas augti jų darbo našumui“;

• MVĮ, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos
metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu
MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius pastaruosius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur (šimtas
keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų);

• MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos
produkcijos pardavimai;

• pagalba gali būti teikiama įmonėms, kurios laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis nuo 2020 m.
vasario 1 d. (apibrėžtoms Bendrajame bendrosios išimties reglamente).

Rodikliai:

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. pagal Ateities ekonomikos DNR planą
R.S.313 „Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui“ Eur per metus 0 17 726
R.N.804 „Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas“ Procentai 0 90
P.B.202 „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“ Įmonės 0 1270
P.B.206 „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“ Eur 0 3 000 000

 

Atrankos būdas: Tęstinė projektų atranka

 

 

Galime padėti Jums:

Aprašyti reikiamus optimizuoti /skaitmenizuoti procesus;

Parengti paraišką;

Atrinkti geriausiai tinkantį IT sprendimą;

Valdyti projektą;

Norint užsiregistruoti į šią programą prašome užpildyti puslapio viršuje esančią formą.

MVĮ apibrėžimas spausti čia

Dėl projektui  E-Verslas COVID-19 reikalingų dokumentų prašome kreiptis el. paštu sales@doclogix.lt 

Paskutinė aktualiausia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateikiama informacija – spausti čia.

2020 gruodžio 15 d. duomenimis :

Informuojame, kad parengti priemonės E-verslo modelis COVID-19 (toliau – Priemonė) įgyvendinimo plano (toliau – PIP) ir projektų atrankos kriterijų projektai, kurie buvo paskelbti viešam aptarimui iki šių metų spalio 22 d., tačiau dar nėra patvirtinti. Siekiant paremti labiausiai nukentėjusias nuo koronaviruso (COVID-19) sukeltos ekonominės krizės labai mažas, mažas ir vidutines įmones bei atrinkti kuo geresnius projektus , nutarta, kad projektai pagal Priemonę turėtų būti atrenkami ne tęstinės atrankos, o projektų konkurso atrankos būdu.  Todėl bus nustatyti ne tik specialieji, bet ir prioritetiniai (naudos ir kokybės) kriterijai. Parengti patikslinti pasiūlymai dėl projektų atrankos kriterijų bus skelbiami viešam aptarimui socialinių ekonominių partnerių pastaboms gauti. Projektų atrankos kriterijų projektus planuojame paskelbti viešam aptarimui šių metų gruodžio pabaigoje – 2021 m. sausio pradžioje.

Patvirtinus Stebėsenos komitete kriterijus, planuojama skelbti viešam aptarimui projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą, kuriame bus nurodyti reikalavimai pareiškėjams ir projektams.

Kadangi tai yra nauja veikla, įtraukta į Veiksmų programą, Veiksmų programos projektas turi būti suderintas su Europos Komisija ir tik gavus Europos Komisijos pritarimą, paaiškės, ar bus galima įgyvendinti Priemonę. Taip pat pažymima, kad Priemonės įgyvendinimas finansuojamas REACT-EU instrumento lėšomis.

Jei bus gautas Europos Komisijos pritarimas šiai naujai veiklai, preliminariai planuojama paskelbti kvietimą teikti paraiškas 2021 m. I ketvirtį.

 

2021 sausio 22 d. duomenimis :

Informuojame, jog parengti priemonės E-verslo modelis COVID-19 (toliau – Priemonė) įgyvendinimo plano (toliau – PIP) ir projektų atrankos kriterijų projektai, kurie buvo paskelbti viešam aptarimui iki šių metų spalio 22 d., tačiau dar nėra patvirtinti. Projektų atrankos kriterijų projektus planuojame paskelbti viešam aptarimui šių metų sausio antroje pusėje.

 

 

Komentarai
E-VERSLO MODELIS COVID-19

Norint dalyvauti E-VERSLO MODELIS COVID-19 programoje, prašome užpildyti šią registracijos formą.

Siekdami, kad naršymas mūsų interneto puslapiuose būtų kuo patogesnis, naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Supratau” Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite „DocLogix” Privatumo politikoje.