UAB „DOCLOGIX“ KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikoje (toliau – Politika) išsamiai pristatome, kaip UAB „DocLogix“, juridinio asmens kodas 126161855, adresas Lvovo g. 105A, LT-08104, Vilnius (toliau – Bendrovė) tvarko kandidatų į darbuotojus asmens duomenis.

Bendrovė vykdydama savo verslo strategiją ir plėtrą siekia pritraukti naujus talentus su kuriais kartu galėtų įgyvendinti Bendrovės tikslus. Naujų talentų pritraukimo ir įdarbinimo proceso metu neišvengiamai turi būti gaunami ir atitinkamai tvarkomi potencialių darbuotojų asmens duomenys, kad būtų užtikrintas tinkamas įdarbinimo procesas, kuris tenkintų tiek Bendrovės, tiek potencialių jos darbuotojų interesus. Užtikrinant minėtus teisėtus interesus Bendrovė parengė šią asmens duomenų tvarkymo politiką, kuri nustato kokius duomenis tvarko, kokias teises turi asmenys, kurių duomenys yra tvarkomi, tam, kad būtų užtikrinta tinkama teisinė Bendrovės ir asmens duomenų apsauga.

Perskaitę šią Politiką, sužinosite:

 • kokius kandidatų į darbuotojus asmens duomenis tvarkome;
 • kiek laiko saugome;
 • kitą Jums aktualią informaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad ši Politika gali keistis be atskiro pranešimo. Jos naujausią versiją visada rasite Bendrovės svetainėje, Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikoje.

 

I. KOKIUS KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME IR KODĖL TAI DAROME?

1.1. Siekdami atrinkti tinkamą kandidatą į laisvą darbo vietą, mes renkame šiuos kandidatų asmens duomenis:

 • vardą, pavardę;
 • elektroninio pašto adresą ir (ar) telefono numerį;
 • informaciją apie kandidato darbo patirtį (darboviečių pavadinimus, darbo laikotarpį, pareigas, atsakomybes ir (ar) pasiekimus);
 • informaciją apie kandidato išsilavinimą bei kvalifikaciją;
 • informaciją apie kalbų mokėjimą ir kitas kompetencijas, kurios reikalingos atitinkamos pozicijos funkcijoms atlikti;
 • pokalbio su kandidatu suvestinę bei rezultatus, atranką vykdžiusio asmens atsiliepimus ir įžvalgas;
 • kitą kandidatų savanoriškai pateikiamą informaciją CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose (pvz., rekomendacijos, atsiliepimai). Kandidatui pasirinkus pateikti tokius duomenis, jie bus tvarkomi taip pat kaip Bendrovės prašomi pateikti kandidato asmens duomenys.

Bendrovė taip pat gali rinkti kandidato asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis iš jo buvusio ar esamo darbdavio tik turint kandidato sutikimą.

1.2. Kandidatų duomenų bazės administravimu tikslu, mes renkame šiuos kandidatų asmens duomenis:

 • vardą, pavardę;
 • elektroninio pašto adresą ir (ar) telefono numerį;
 • informaciją apie kandidato darbo patirtį (darboviečių pavadinimus, darbo laikotarpį, pareigas, atsakomybes ir (ar) pasiekimus);
 • informaciją apie kandidato išsilavinimą bei kvalifikaciją;
 • informaciją apie kalbų mokėjimą ir kitas kompetencijas, kurios reikalingos atitinkamos pozicijos funkcijoms atlikti;
 • pokalbio su kandidatu suvestinę bei rezultatus, atranką vykdžiusio asmens atsiliepimus ir įžvalgas;
 • pageidaujamo darbo užmokesčio dydį, darbo santykių pradžios galimybes, komandos, į kurią kandidatavo, pavadinimą, pokalbio (-ų) datą(-as);
 • kitą kandidatų savanoriškai pateikiamą informaciją CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose (pvz., rekomendacijos, atsiliepimai). Kandidatui pasirinkus pateikti tokius duomenis, jie bus tvarkomi taip pat kaip Bendrovės prašomi pateikti kandidato asmens duomenys.

 

II. KOKIU PAGRINDU ŠIUOS DUOMENIS RENKAME IR KIEK LAIKO SAUGOME?

2.2. Siekdami atrinkti tinkamą kandidatą į laisvą darbo vietą, duomenis renkame:

 • turėdami kandidato sutikimą, šiam pateikus įdarbinimo dokumentus (Reglamento 6 str. 1(a))
 • turėdami teisėtą interesą atrinkti tinkamą kandidatą į konkrečią darbo vietą (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome 1 metus nuo paraiškų pateikimo laiko pabaigos.

2.3. Kandidatų duomenų bazės administravimu tikslu, duomenis renkame:

 • turėdami kandidato sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))

Duomenų subjektų, jų sutikimu įtrauktų į Bendrovės kandidatų duomenų bazę, asmens duomenys saugojami 3 metus nuo įtraukimo momento (šis terminas apskaičiuojamas nuo sutikimo įtraukti į duomenų bazę davimo momento arba nuo duomenų pateikimo momento, jei duomenys perduodami vėliau, nei gaunamas sutikimas).

Atkreipiame dėmesį, kad kandidatas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą asmens duomenų įtraukimui į Bendrovės kandidatų duomenų bazę. Tai padaryti galima su mumis susisiekus el. paštu personalas@doclogix.lt

 

III. IŠ KUR GAUNAME KANDIDATŲ ASMENS DUOMENIS?

Aukščiau išvardintus kandidatų į darbuotojus asmens duomenis gauname:

 • tiesiogiai iš pačių kandidatų, kai duomenys pateikiami CV, motyvacinio laiško ar kito kandidatavimo dokumento pavidalu mūsų Bendrovės elektroniniu paštu;
 • iš LR darbo biržos, įdarbinimo, tarpininkavimo ar atrankos paslaugas teikiančių agentūrų, darbo paieškos portalų, specializuotų socialinių tinklų (pvz., LinkedIn). Visais šiais atvejais Bendrovė preziumuoja, kad kandidatas yra tinkamai informuotas apie jo asmens duomenų tvarkymą ir šių duomenų perdavimą Bendrovei bei yra suteikęs savo sutikimą šiems veiksmams atlikti atitinkamam aukščiau išvardintas paslaugas teikiančiam subjektui.

 

IV. KAM ATSKLEIDŽIAME KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENIS?

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys gali būti pateikiami kompetentingoms valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms tik tais atvejais, kai to reikalaujama pagal galiojančius ir Bendrovei taikomus teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti ar apginti Bendrovės teises, bei pareikšti ar ginti teisinius reikalavimus.

Prieiga prie Bendrovės tvarkomų kandidatų į darbuotojus asmens duomenų taip pat gali būti suteikta šiems duomenų gavėjams ir duomenų tvarkytojams: IT paslaugas teikiančioms įmonėms, prižiūrinčioms bei aptarnaujančioms Bendrovės elektroninio pašto sistemą bei serverius, personalo atrankos paslaugas Bendrovei teikiančioms įmonėms.

 

V. KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS TEISĖS

Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reguliuojančiais tarptautiniais bei nacionaliniais teisės aktais, kiekvienas kandidatas į darbuotojus, kurio asmens duomenis Bendrovė tvarko, turi šias teises:

 • pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su kandidatu susijusius duomenis ir jei tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • pateikti mums prašymą ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti informaciją, kurią turime apie kandidatą į darbuotojus, jeigu ją naudojame neteisėtai ar esant kitoms taikytinuose teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pvz., išnyko teisinis pagrindas duomenų tvarkymui);
 • pateikti mums prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi jūsų duomenys, ar duomenų jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • nesutikti arba atšaukti prieš tai duotą sutikimą tvarkyti kandidato asmens duomenis, kai šie tvarkomi sutikimo pagrindu;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. www.ada.lt);
 • prašyti perkelti kitam duomenų valdytojui tuos kandidatų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome kandidatų duomenų bazėje.

 

VI. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Visus prašymus dėl asmens duomenų teisių įgyvendinimo duomenų subjektai turėtų pateikti raštu:

Gavusi prašymą dėl teisių įgyvendinimo, Bendrovė privalo įsitikinti duomenų subjekto tapatybe, todėl turi teisę prašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsakymai į duomenų subjektų prašymus pateikiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tokio prašymo ir visų su juo susijusių atsakymui parengti reikalingų dokumentų gavimo dienos.

 

VII. DUOMENŲ VALDYTOJO REKVIZITAI

UAB „DocLogix“

Juridinio asmens kodas: 126161855

Buveinės adresas: Lvovo g. 105A, LT-08104, Vilnius

Elektroninio pašto adresas susisiekimui: personalas@doclogix.lt

Siekdami, kad naršymas mūsų interneto puslapiuose būtų kuo patogesnis, naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Supratau” Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite „DocLogix” Privatumo politikoje.