Kvalifikuotas elektroninis parašas

 

Kvalifikuotas elektroninis parašas, turintis juridinę galią, prilygintą ranka rašytam parašui, turi būti patvirtintas kvalifikuotu sertifikatu.

Elektroninio parašo sertifikatas ‒ tai elektroninės formos liudijimas, kuriuo elektroninio parašo patvirtinimo duomenys susiejami su fiziniu asmeniu ir kuriuo patvirtinamas bent to asmens vardas ir pavardė arba slapyvardis, bei kuris atitinka reikalavimus, keliamus kvalifikuotam sertifikatui, ir yra sudarytas kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo. Toks sertifikatas išduodamas kartu su elektroninio parašo kūrimo duomenimis.

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.elektroninisparasas.lt  ir eIDAS reglamente.

ELEKTRONINIO DOKUMENTO TIPAI, kuriuos galima pasirašyti DocLogix sistemoje:

 • Lietuva – ADOC-V1.0; PDF.

ADOC-V1.0 DocLogix sistemoje padarytas pagal, Elektroninio dokumento ADOC-V1.0 specifikaciją. Nuoroda – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.352152

PDF – DocLogix sistemoje padarytas remiantis eIDAS reglamento reikalavimais.

Nuoroda – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32014R0910

 • Latvija – EDOC.
 • Estija, Europa – ASICE.

 

PASIRAŠYMO PRIEMONĖS, kuriomis galima pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu dokumentus DocLogix sistemoje:

 • Asmens tapatybės kortelė;
 • Registrų centro USB laikmenos (flešiukai);
 • Tarnautojo pažymėjimai (išduoti ADIC prie VRM);
 • M-parašas;
 • Smart-ID;
 • Registrų centro sertifikatas – išduodamas registracijos metaduomenims pasirašyti (patvirtinti) – to reikia pagal Adoc v1.0 specifikaciją.

 

 

Kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų teikėjai Lietuvoje (šia dienai 2021-01):

 • ADIC prie VRM;
 • VĮ Registrų centras;
 • AB „Telia Lietuva“;
 • UAB „Bitė Lietuva“;
 • UAB „Tele2“.

Lengvai pasirašykite dokumentus savo organizacijoje naudodami DocLogix dokumentų ir procesų valdymo sistemą.

Šaltinis – https://elektroninisparasas.lt/kvalifikuoti-patikimumo-uztikrinimo-paslaugu-teikejai

                      

PARAŠO LYGIAI, pagal ADOC-V1.0 specifikaciją:

XAdES – XML parašo standartas ​

 • XAdES-BES/EPES – atitinka minimalius saugaus parašo reikalavimus; ​
 • XAdES-T (timestamp) – užtikrina pasirašymo laiką; ​
 • XAdES-C (complete) – užtikrina, jog sertifikatas galiojo pasirašymo metu; ​
 • XAdES-X (extended) – apsaugo nuo šakninių sertifikatų padirbimo;
 • XAdES-X-L (extended long-term) – leidžia bet kada ateityje patikrinti parašą, net kai atitinkamų tarnybų nebėra;
 • XAdES-A (archival) – leidžia dėti periodines laiko žymas ir taip saugoti dokumentą neribotą laiką.

 

 

LAIKO ŽYMOS:

Laiko žymų paskirtis

Pagal eIDAS reglamentą, elektroninė laiko žyma – elektroninės formos duomenys, kuriais kiti elektroninės formos duomenys susiejami su tam tikru laiku ir taip sukuriamas įrodymas, kad pastarieji tuo metu egzistavo.

Elektroninės laiko žymos palengvina elektroninio parašo galiojimo patikrinimą pasibaigus kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato galiojimui.

Teikti kvalifikuotas elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugas gali tik tam teisę turintys kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai. Jų sąrašas skelbiamas tinklalapyje  www.elektroninisparasas.lt.

Šaltinis – https://www.rrt.lt/patikimumo-uztikrinimo-paslaugos/laiko-zymos/

 

Parašo lygio pakėlimui pagal ADOC-V1.0 specifikaciją reikalingas laiko žymų kiekis:

 • XAdES-T ir C lygio parašui – 1 laiko žyma;
 • XAdES-X-L lygio parašui – 2 laiko žymos.

 

Ant PDF parašo tipo taip pat gali būti dedamos laiko žymos. DocLogix sistemoje galimas pasirinkimas, dėti ar nedėti laiko žymas.

 

Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų teikėjai Lietuvoje (šiai dienai 2021 01 15):

 • UAB „BalTstamp“;
 • VĮ Registrų centras;

Šaltinis – https://elektroninisparasas.lt/kvalifikuoti-patikimumo-uztikrinimo-paslaugu-teikejai

 

IŠORINĖS PRIEMONĖS KURIOMIS GALIMA PATIKRINTI PASIRAŠYTĄ DOKUMENTĄ:

ADOC dokumento peržiūra ir tikrinimas – https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view/wicket:pageMapName/wicket-0

PDF – https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation

 

TEISĖS AKTAI:

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

 1. ĮSAKYMAS DĖL OFICIALIŲJŲ ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ SPECIFIKACIJŲ TAIKYMO (2019 m. gruodžio 10 d. Nr. VE-67). Įsigalioja 2020-01-01.

Nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9f9230001b4611ea8e248c77339e1836

 1. ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2011 M. LIEPOS 4 D. ĮSAKYMO NR. V-117 „DĖL DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. VE-41). Įsigalioja 2020-01-01.

Nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/991a6440caf611e9929af1b9eea48566

 1. ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2011 M. LIEPOS 4 D. ĮSAKYMO NR. V-118 „DĖL DOKUMENTŲ TVARKYMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2019 m. gruodžio 12 d. Nr. VE-68). Įsigalioja 2020-01-01.

Nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a0001d01ceb11eabe008ea93139d588

 1. ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2011 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-157 „DĖL DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2019 m. gruodžio 12 d. Nr. VE-69). Įsigalioja 2020-01-01.

Nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ea028801cec11eabe008ea93139d588

 1. ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2013 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-67 „DĖL ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ IR IŠRAŠŲ SPAUSDINIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2020 m. lapkričio 11 d. Nr. VE-88). Įsigalioja 2020-11-13.

Nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/93a217c024e011eb932eb1ed7f923910

 1. ĮSAKYMAS DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO (2011 m. kovo 9 d. Nr. V-100). Įsigalioja 2011-03-18.

Nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11379DB2A362/asr

 

 

Komentarai
Susisiekite su mumis

Norėtumėte sužinoti kaip „DocLogix“ gali padėti Jūsų organizacijai? Susisiekite su mumis, užpildydami žemiau esančią formą.

Siekdami, kad naršymas mūsų interneto puslapiuose būtų kuo patogesnis, naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Supratau” Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite „DocLogix” Privatumo politikoje.