Susipažinkite su „DocLogix 2019”

Su džiaugsmu pristatome jums naująją „DocLogix“ versiją – „DocLogix 2019”. Ši versija išsiskiria funkcionalumų, kurie leis Jūsų organizacijai dirbti dar efektyviau ir patogiau, gausa.

Kviečiame susipažinti su „DocLogix 2019″ versijos naujienomis:

 • Elektroninis parašas
 • Atnaujintos funkcijos
 • Patogesnė vartotojo sąsaja
 • Lankstesnis atributų konfigūravimas
 • Naujos procesų konfigūravimo galimybės
 • Darbą lengvinančios funkcijos
 • Patogesnis kontaktų valdymas integruojantis su LDAP
 • Paprastesnis sistemos administravimas ir greitaveikos optimizavimas

DocLogix 2019.pdf (atsisiųsti)

 

ELEKTRONINIS PARAŠAS

ADOC specifikacijos pakeitimų įgyvendinimas. SHA256 algoritmo naudojimas „DocLogix“ sistemoje

Nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalios nauja ADOC-V1.0 specifikacijos 14 ir 16 priedų redakcija (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. VE-6), kurioje nurodyta, kad keičiasi leidžiami elektroniniams parašams formuoti naudojami algoritmai. Iki šiol pagal ADOC-V1.0 specifikaciją, elekroniniams parašams formuoti buvo naudojami SHA1 arba SHA256 duomenų santraukos sudarymo algoritmai.

Naujoje ADOC specifikacijos redakcijoje SHA1 algoritmas laikomas pažeidžiamu ir nebesaugiu, todėl yra išbrauktas iš leidžiamų naudoti algoritmų sąrašo. SHA1 nuo 2019 m. liepos 1 d. nebenaudotinas.

Naudojant naująją versiją DocLogix visiškai įgyvendina šios specifikacijos pakeitimus.

Klientus, turinčius senesnes „DocLogix“ sistemos versijas, kviečiame jas atnaujinti.*

*Rekomenduojame kreiptis į jūsų įmonę kuruojantį klientų aptarnavimo vadovą arba „DocLogix“ sistemos priežiūros specialistą.

 

Elektroninio parašo kopijos tikrumo paskirtis

Klientai, pasirašantys dokumentus elektroniniu parašu, kartais susiduria su problema, kai dėl techninių priežasčių (laiku nepakeltas parašo lygis, pasibaigęs galiojimas, pasenęs sertifikatas ar pan.) elektroniniu kvalifikuotu parašu pasirašyti dokumentai tampa nebegaliojantys ir techninėmis priemonėmis nėra galimybės dokumentą padaryti vėl galiojantį. Lietuvos centrinis valstybės archyvas nepriima negaliojančių dokumentų saugoti ilgą laiką.

Iki šiol vienintelis būdas išspręsti šią poblemą buvo dokumento išrašo spausdinimas ir pasirašymas popieriuje.

Kad padėtume klientams tai išspręsti, „DocLogix“ įgyvendina elektroninio parašo kopijos tikrumo paskirtį.

 

Kas „DocLogix” sistemoje buvo iki šiol:

 • „DocLogix“ sistemoje dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu, kurie atitinka ADOC-V1 specifikaciją ir kurių parašų sertifikatai yra galiojantys, pažymėti žalios spalvos ženkliuku.  
 • Dokumentai, kurių parašai nebegalioja arba neatitinka ADOC-V1 specifikacijos, pažymėti raudonos spalvos ženkliuku.

Naujojoje versijoje:

 • „DocLogix“ sistemoje įdiegta funkcija, leidžianti dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu, kurio paskirtis – kopijos tikrumo paskirtis ir pakelti tokį parašą iki „XadES-X-L“ lygio.
 • Jūsų patogumui, dokumentai, pasirašyti šios paskirties parašu, sistemoje žymimi  geltonos spalvos ženkliuku.

Valdykite kopijos tikrumo poreikį pasinaudojant standartiniu užduočių ir procesų funkcionalumu: kurkite užduotis arba proceso žingsnius kopijos tikrumo patvirtinimui su galimybe reikalauti parašo. Atlikite ir pasirašykite keletą kopijos tikrumo paskirties užduočių iš karto.

 

 

ASiC (Associated Signature Containers) formato elektroninio parašo palaikymas

Elektroninis parašas kaip labai patogi priemonė dokumentams pasirašyti plačiai naudojama ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos bei kitose užsienio šalyse.

Nuo 2019 m. Estija paskelbė, kad plačiai naudojamą .bdoc formatą pamažu keičia į patikimesnį ir tarptautinius standartus atitinkantį ASiC formatą.

ASiC (dar žinomas kaip BDOC-TS ar ASiC-E LT) – vienas plačiausiai naudojamų elektroninių parašų formatų Baltijos šalyse. Nuo šiol gavę šiuo formatu pasirašytą dokumentą, galėsite jį įkelti į „DocLogix“ sistemą ir patikrinti jo galiojimą. Tai palengvins mūsų klientų, tiek esančių užsienyje, tiek dirbančių su užsienio kompanijomis, darbą.

 

Galimybė naudoti daugiau laiko žymų tiekėjų

Suteikiame galimybę rinktis iš didesnio laiko žymų tiekėjų sąrašo. Dėl konkrečių tiekėjų rekomenduojame kreiptis į jūsų įmonę kuruojantį klientų aptarnavimo vadovą arba „DocLogix“ sistemos priežiūros specialistą.

 

Siųskite užduotį susipažinti reikalaudami elektroninio parašo

Nuo šiol siųsdami užduotį susipažinti, galėsite nustatyti, kad užduoties gavėjas su ja susipažintų pasirašydamas: t.y. užduoties atlikimą patvirtintų elektroniniu parašu.

 

 

ATNAUJINTOS FUNKCIJOS

 

Patobulintas vertimas į PDF

Siekdami pateikti klientams tikslesnį ir patikimesnį PDF formato vaizdą, patobulinome konvertavimą į PDF. Nuo šiol jis veiks patikimiau ir bus gaunami tiksliau originalą atitinkantys PDF vaizdai, padidės peržvalgų sukūrimo greitis, bus lengviau parengti serverį.

Atsinaujinus versiją, dokumente naudojami simboliai, paveikslėliai ar šriftas konvertuojant į PDF formatą bus vaizduojami tiksliau.

 

Elektroninio pašto siuntimo ruošiniai

Nuo šiol parengti ir siųsti šabloninius laiškus bus daug paprasčiau. Pagrindiniai privalumai:

 • Galimybė paruošti individualius ruošinius skirtingiems dokumentų tipams.
 • Galima naudoti dokumento informaciją (metaduomenis) ir įterpti ją norimose ruošinio vietose.
 • Galimybė prieš siunčiant pakeisti iš ruošinio suformuotą laiško turinį.

 

 

 

PATOGESNĖ VARTOTOJO SĄSAJA

 

Pritaikykite rodinių eilučių stilius savo poreikiams

Sukūrėme naują funkcionalumą, kuris suteiks sistemai spalvų, o klientams – daugiau laisvės. Išskirkite svabius dokumentus ar įrašus ir atvaizduokite juos aprašytu stiliumi rodiniuose. Taip greičiau pastebėsite svarbiausius pokyčius ar aktualią informaciją.

Galimos eilutės vaizdavimo būdai:

 • fono spalva (background color)
 • teksto paryškinimas (BOLD)
 • tekstas kursyvu (Italic)
 • Pabrauktas tekstas (Underline)
 • Perbrauktas tekstas (Strikethrough)

Personalizuotos eilučių stilistikos pavyzdys:

 

„DocLogix“ sistemos darbo aplinkos asmeninis spalvų pasirinkimas

„Doclogix 2017 R2” versijoje klientams pasiūlėme pasirinkti iš 7-ių „DocLogix“ sistemos spalvų.

Naujojoje versijoje suteikiame galimybę vartotojui pačiam pasirinkti asmeninę „DocLogix“ sistemos spalvą, jei organizacijos adminstratoriai nėra nustatę kitaip.

Dabar kiekvienas vartotojas gali nuspręsti, su kokios spalvos darbo aplinka jis nori dirbti.

 

 

 

Naudokite dokumentų medį patogiau

Priklausomai nuo jūsų bylų pavadinimo ilgio, gali reikėti matyti visus arba dalinius bylų pavadinimus.

Nuo šiol sistema prisimins paskutinį jūsų pasirinkimą ir kitą kartą atidarius „DocLogix“, dokumentų medžio plotis bus atvaizduojamas toks pat, koks buvo paskutinį kartą.

 

Dinamiškai prisitaikantis lauko aukštis

Daugybinio pasirinkimo laukai juos pildant galės plėstis automatiškai, todėl jums nebereikės iš anksto fiksuoti jų dydžio. Tai leis optimizuoti formas ir neperkrauti jų neužpildytais ar iš dalies užpildytais laukais.

 

Lankstesnis užduoties juostos konfigūravimas

Dabar galite pasirinkti, ką vaizduoti užduoties juostoje: užduoties siuntėją, jos kuratorių ar tik užduoties pavadinimą, nenurodant siuntėjo/ kuratoriaus.

 

 

LANKSTESNIS ATRIBUTŲ KONFIGŪRAVIMAS

Siekdami pasiūlyti klientams daugiau galimybių prisitaikyti ir konfigūruoti sistemos atributus pagal savo organizacijos poreikius, naujojoje „DocLogix 2019“ versijoje parengėme įrankius, su kurių pagalba galėsite:

Individualizuoti priedų atvaizdavimą

 Išplėstas dokumentų priedų atributo konfigūravimas: susikurkite savo atributų rodinius ir priskirkite juos skirtingiems dokumentų tipams.

Taip dokumentų priedai bus vaizduojami naudojant dokumento tipui nustatytą rodinį: pvz., nerodomi tie laukeliai, kurie nereikalingi šio tipo dokumentui.

 

Nustatyti peržvalgos filtrą formos lygmenyje

Ši funkcija leidžia nurodyti skirtingus to paties peržvalgos tipo atributo filtrus, nurodžius kitą filtrą fomos atributo nustatymuose. Todėl ta pati peržvalga gali būti naudojama skirtingose formose ir leisti rinktis iš kitų reikšmių.Tai leidžia efektyviau pakartotinai naudoti esamus peržvalgos atributus.

 

 

Nustatyti, kokių atributų pakeitimus fiksuoti registre ( ang. log‘ )

Suteikiame patogesnį pasikeitimų istorijos konfigūravimą. Nuo šiol galėsite pasirinkti, kuriuos skaičiuojamuosius atributus sistema turėtų užfiksuoti ir išsaugoti pasikeitimų registre (ang. log), taip išvengiant perteklinės ar jums nereikalingos informacijos vaizdavimo. Jums tik reikės nustatyti laukus, kuriuos norite užfiksuoti pakeitimų istorijoje.

 

NAUJOS PROCESŲ KONFIGŪRAVIMO GALIMYBĖS

Suteikiame naujų galimybių automatizuoti jūsų organizacijos procesus.

 

Dokumento bylos pakeitimas su automatinio proceso žingsnio pagalba

Proceso konfigūravimo įrankį papildėme naujomis funkcijomis. Nuo šiol klientai, kurdami procesą, turės galimybę automatiškai perkelti dokumentą į nurodytą bylą. Atlikite dokumento bylos pakeitimą vienu mygtuko paspaudimu (vykdant procesą).

 

 

Galimybė išplėsti procesą specifiniais automatiniais žingsniais

Įgyvendinome galimybę automatiškai atlikti specialų proceso žingsnį, kai aprašomas konkretus organizacijos sprendimas ar jo dalis.

Specialiam proceso žingsniui parengti reikalinga programuotojo kompetencija.

Galimi panaudojamo pavyzdžiai:

 • Procesas automatiškai eksportuoja dokumentą pageidaujamu formatu ir perkelia į failų saugyklą ar pan.
 • Elektroninis laiškas su atitinkamais priedais automatiškai išsiunčiamas pagal gavėjo šalį.

 

 

DARBĄ LENGVINANČIOS FUNKCIJOS

 

PDF antspaudų uždėjimas konvertuojant į PDF

Pasirinkite ir uždėkite PDF antspaudą konvertuodami į PDF. Dabar galėsite pasirinkti labiausiai tinkamą PDF antspaudavimo kongifūraciją atskirai kiekvienam dokumentui. Taip galėsite nustatyti tinkamiausią spaudo vietą ar dydį puslapyje ir pan.

Automatiškai atnaujinkite MS „Word” šablono laukus

Nuo šiol dirbdami su MS „Word” programa tiesiogiai per DocLogix sistemą galėsite nustatyti, kad į šablono laukus įkeliama informacija atidarius MS „Word” priedą atsinaujintų automatiškai (arba MS „Word” pasiūlys atnaujinti laukus).

 

PATOGESNIS KONTAKTŲ VALDYMAS INTEGRUOJANTIS SU LDAP

Naujojoje versijoje išplėtėme LDAP (ang. Lightweight Directory Access Protocol) integraciją papildomomis funkcijomis. Nuo šiol galėsite:

 

Sukurti naują peržvalgos reikšmę sinchronizuodami LDAP, jei iki šiol ji nebuvo sukurta

Pvz., automatiškai sukurti naują reikšmę kaip pareigybė, šalis, miestas, išsilavinimas ar pan.

Taip bus paprasčiau prižiūrėti LDAP sinchronizaciją –  nebereikės rankomis kurti naujų peržvalgos reikšmių „Doclogix“ sistemoje.

 

Sukonfigūruoti LDAP integraciją, kad sinchronizuojant būtų užpildyti su vartotojais siejami „DocLogix“ laukai (peržvalgos) iš LDAP įvestos informacijos.

Pvz., taip galima sinchronizuoti „DocLogix“ vartotojo vadovą iš LDAP vartotojo informacijos.

 

PAPRASTESNIS SISTEMOS ADMINISTRAVIMAS IR GREITAVEIKOS OPTIMIZAVIMAS

 

Lankstesnis integracijų veikimo laiko konfigūravimas

Iki šiol klientai turėjo galimybę konfigūruoti asinchroninių darbų paleidimą (tiek standartinių, tiek papildomų integracijų) nurodydami pageidaujamą vykdymo periodą ir pakartotinio vykdymo dažnumą.

Tačiau nebuvo galimybės numatyti laiko, kada integracijos neturėtų būti vykdomos (pvz. nebūtų paleidžiamos intensyviausiais sistemos naudojimo periodais). Dabar atsirado galimybė pridėti laiko apribojimus, kai asinchroniai darbai negali būti pradėti vykdyti.

Pavyzdžiui, nevykdyti el. parašų laiko pakėlimo nurodytą laiko intervalą –  nuo 16.00 val. iki 16.30 val.

 

Sukonfigūruokite asinchroninių darbų paleidimą iš eilės

Kartais asinchroniniai darbai yra susiję ir turi būti vykdomi iš anksto nustatyta eilės tvarka. Anksčiau tokią tvarką buvo sunku užtikrinti, tačiau dabar kelis darbus galima „sujungti“ į vieną ir jie bus vykdomi nuosekliai, t.y. pagal jūsų nuožiūrą.

Šitaip bus galima išvengti susijusių darbų persidengimo.

 

Įvykdykite asinchroninį darbą iš karto ir be papildomo konfigūravimo

No šiol „DocLogix“ sistemos administratoriai galės atlikti asinchroninį darbą (integraciją ar pan.) vieno mygtuko paspaudimu: nereikės keisti standartinių vykdymo nustatymų.

Darbas bus pradėtas vykdyti per 1 min. paspaudus mygtuką „Vykdyti nedelsiant“.

 

 

 

Atidėkite automatiškai paleidžiamų procesų pradžią

Neretai proceso paleidimas dokumento sukūrimo arba grąžinimo metu yra ilgai trunkanti ir sudėtinga operacija (priklauso nuo proceso konfigūravimo ypatumų).

Tokiu atveju proceso paleidimą galima įvykdyti asinchroniškai (atidedant).

Dabar galite nustatyti, kad procesas prasidėtų asinchroniškai. Taip yra pagerinama vartotojo patirtis, nes dokumentas sukuriamas greičiau.

 

Pasirinkti MS „Word“ šablono laukų užpildymo poreikį

Nustatykite, kurių tipų dokumentų (profilių) MS „Word“ šablonų laukų reikšmės turi būti atnaujinamos. Tai galima atlikti pasinaudojant žemiau parodytu parametru.

Tinkamai sukonfigūravus, sistema atnaujins tik parinktų dokumentų tipų MS „Word“ priedų laukus. Taigi dokumentų tipai, kurių MS „Word“ šablonų atnaujinti nereikia, nedarys poveikio bendrai sistemos greitaveikai.

 

 

 „DocLogix 2019“ yra suderinama su naujausiomis technologijomis:

 • „Windows Server 2019“,
 • „SQL Server 2017“ („Windows“ platformoje).

 

 

 

 

Komentarai
Susisiekite su mumis

Norėtumėte sužinoti kaip „DocLogix“ gali padėti Jūsų organizacijai? Susisiekite su mumis, užpildydami žemiau esančią formą.

Siekdami, kad naršymas mūsų interneto puslapiuose būtų kuo patogesnis, naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Supratau” Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite „DocLogix” Privatumo politikoje.